Šola Rolanja

V poletnih in jesenskih mesecih bomo organizirali več tečajev rolanja.
Namenjeni so tako začetnikom kot nadaljevalcem, programe pa vodijo izkušeni licencirani učitelji rolanja.
Lokacije in termini bodo objavljeni na tej spletni strani v začetku maja 2015.