Šport za podjetja

Za podjetja priredimo srečanja, zabavo, športna tekmovanja za vaše sodelavce in/ali poslovne partnerje.
Program priredimo po vaših željah in potrebah. Namenjeno je malim, srednjim ali velikim podjetjem.

Namen:

• povečanje delovne motivacije,
• izboljšanje medsebojnih odnosov,
• vzpostavitev skupinske dinamike,
• spoznavanje,
• delo v teamih,
• druženje,
• zabava,
• …

Kje:

• poljubna lokacija

Kdo:

• program bodo vodili izkušeni vaditelji, trenerji in animatorji