Cenik šola rolanja

 Cena
5 dnevni tečaj 25 EUR
Najem opreme 1 EUR/dan

1 dan prisotnosti na tečaju je ovrednoten na 10 EUR.